WWW stránky pro bytová družstva

Představenstva bytových družstev mají dost práce se zajištěním provozu běžného chodu družstva, se stížnostmi nájemníků, s opravami a revizemi. K tomu všemu jim ještě stát v Zákoně o obchodních korporacích v §562 odst. 2 , ukládá, že každé bytové družstvo musí mít webové stránky sloužící například k informování o svolání členské schůze, kdy pozvánka musí být […]